MASZYNY DO OBRÓBKI DREWNA

Fundusze UE

DZIAŁANIE 1.5 POPW DOTACJE NA KAPITAŁ OBROTOWY PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020

 

DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY DLA Zakład Metalowy Stefan Drozdowski, W RAMACH DZIAŁANIA 1.5 DOTACJE NA KAPITAŁ OBROTOWY PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020, WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

Nazwa inwestycji:

DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY 

CEL PROJEKTU: PROJEKT DOTYCZY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCY W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ ORAZ WSPARCIA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI W ZWIĄZKU Z TRUDNOŚCIAMI FINANSOWYMI, KTÓRE WYSTĄPIŁY U PRZEDSIĘBIORCY WSKUTEK EPIDEMII COVID-19.

Nazwa Beneficjenta:

Zakład Metalowy Stefan Drozdowski 

Wartość projektu:

250.643,10 PLN

Wartość dofinansowania:

250.643,10 PLN

Okres realizacji:

01-07-2020 - 30-09-2020

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego www.mapadotacji.gov.pl